תעריפון למזמינים באתר

בתוקף החל מ- 1 באוגוסט 2021

סעיף שם העמלה תעריף ללקוח הערות
דמי-הנפקה עלות הנפקה חד פעמית 19.00 ₪ באיסוף בנקודת טעינה יתכנו עלויות נוספות.
משלוח דמי משלוח 30.00 ₪
דמי-כרטיס לכרטיס נטען יופייקארד 9.00 ₪ לכרטיס העמלה נגבית במלואה מדי חודש בעבור החודש החולף. חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה בכרטיס. בגין החודש הראשון תשולם מלוא העמלה, בלא קשר למועד בחודש בו בוצעה הפעולה הראשונה.
טעינת כרטיסים עמלת טעינה לכרטיסי Pre-paid 5.00 ₪ לטעינה בנקודות טעינה יש עלות נוספת, הטעינה לא תעבור את 27 שח.
עמלת טעינה בכרטיס אשראי עמלת טעינה בכרטיס אשראי 1.50% העמלה מחושבת מסכום הטעינה, העמלה בנוסף לעמלת הטעינה.
עמלת העברה בנקאית עמלת העברה 0.00 ₪  
שירותים מיוחדים טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 30.00 ₪ העמלה תיגבה רק במקרים בהם יופייקרד מצאה שהכחשה לא מוצדקת
שירותים מיוחדים הנפקת כרטיס חליפי (הנפקה מיידית בארץ) 50.00 ₪  
משיכת מזומן משיכות מזומן בארץ 3.00 ₪ משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
שירותים במט"ח עסקאות /משיכות מזומן(1) במט"ח 3.00% (2) (1) משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
(2) תעריף זה יחול על כל העסקאות ומשיכות מזומן במט"ח.
אופן המרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס. ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה, בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי, לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע על - ידי ויזה אינטרנשיונל, ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות למקס.
שירותים במט"ח רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי 6.00 $ העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס.
מידע הפקה/הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח 30.00 ₪ פטור בביצוע באתר האינטרנט / במענה קולי.
מידע איתור מסמכים 30.00 ₪ במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת עסקה, העמלה תיגבה רק במקרים בהם אי.סי.פי פיננסים מצאה שההכחשה לא הייתה מוצדקת.
שירותים נוספים הודעות על פיגור בתשלומים 50.00 ₪  
שירותים נוספים מכתב התראה של עורך - דין 50.00 ₪  
שירותים נוספים משלוח כרטיס אשראי חליפי לחו"ל 50.00 $ שליחת כרטיס אשראי חליפי לחו"ל בהתאם לנהוג באי.סי.פי פיננסים ולאפשרויות המשלוח. העמלה כוללת את עלות הנפקת הכרטיס.
העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים.
שירותים נוספים רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם 50.00 ₪ לעמלה זו תיתווסף הוצאת צד שלישי בגין אגרת רישום אצל רשם המשכונות.
שירותים נוספים העברה בערוץ ישיר 50.00 ₪  

דמי-הנפקה

שם העמלה עלות הנפקה חד פעמית

תעריף ללקוח 19.00 ₪

הערות באיסוף בנקודת טעינה יתכנו עלויות נוספות.

משלוח

שם העמלה דמי משלוח

תעריף ללקוח 30.00 ₪

דמי-כרטיס

שם העמלה לכרטיס נטען יופייקארד

תעריף ללקוח 9.00 ₪ לכרטיס

הערות העמלה נגבית במלואה מדי חודש בעבור החודש החולף. חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה בכרטיס. בגין החודש הראשון תשולם מלוא העמלה, בלא קשר למועד בחודש בו בוצעה הפעולה הראשונה.

טעינת כרטיסים

שם העמלה עמלת טעינה לכרטיסי Pre-paid

תעריף ללקוח 5.00 ₪

הערות לטעינה בנקודות טעינה יש עלות נוספת, הטעינה לא תעבור את 27 שח.

עמלת טעינה בכרטיס אשראי

שם העמלה עמלת טעינה בכרטיס אשראי

תעריף ללקוח 1.50%

הערות העמלה מחושבת מסכום הטעינה, העמלה בנוסף לעמלת הטעינה.

עמלת העברה בנקאית

שם העמלה עמלת העברה

תעריף ללקוח 0.00 ₪

שירותים מיוחדים

שם העמלה טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

תעריף ללקוח 30.00 ₪

הערות העמלה תיגבה רק במקרים בהם יופייקרד מצאה שהכחשה לא מוצדקת

שירותים מיוחדים

שם העמלה הנפקת כרטיס חליפי (הנפקה מיידית בארץ)

תעריף ללקוח 50.00 ₪

משיכת מזומן

שם העמלה משיכות מזומן בארץ

תעריף ללקוח 3.00 ₪

הערות משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.

שירותים במט"ח

שם העמלה עסקאות /משיכות מזומן(1) במט"ח

תעריף ללקוח 3.00% (2)

הערות (1) משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
(2) תעריף זה יחול על כל העסקאות ומשיכות מזומן במט"ח.

אופן המרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס. ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה, בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי, לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע על - ידי ויזה אינטרנשיונל, ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות למקס.

שירותים במט"ח

שם העמלה רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

תעריף ללקוח 6.00 $

הערות העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס.

מידע

שם העמלה הפקה/הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח

תעריף ללקוח 30.00 ₪

הערות פטור בביצוע באתר האינטרנט / במענה קולי.

מידע

שם העמלה איתור מסמכים

תעריף ללקוח 30.00 ₪

הערות במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת עסקה, העמלה תיגבה רק במקרים בהם אי.סי.פי פיננסים מצאה שההכחשה לא הייתה מוצדקת.

שירותים נוספים

שם העמלה הודעות על פיגור בתשלומים

תעריף ללקוח 50.00 ₪

שירותים נוספים

שם העמלה מכתב התראה של עורך - דין

תעריף ללקוח 50.00 ₪

שירותים נוספים

שם העמלה משלוח כרטיס אשראי חליפי לחו"ל

תעריף ללקוח 50.00 $

הערות

שליחת כרטיס אשראי חליפי לחו"ל בהתאם לנהוג באי.סי.פי פיננסים ולאפשרויות המשלוח. העמלה כוללת את עלות הנפקת הכרטיס.

העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים.

שירותים נוספים

שם העמלה רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם

תעריף ללקוח 50.00 ₪

הערות לעמלה זו תיתווסף הוצאת צד שלישי בגין אגרת רישום אצל רשם המשכונות.

שירותים נוספים

שם העמלה העברה בערוץ ישיר

תעריף ללקוח 50.00 ₪

הזמינו עכשיו ב-WhatsApp