תעריפון

בתוקף החל מ- 1 באוגוסט 2021

סעיף שם העמלה תעריף ללקוח הערות
דמי-כרטיס לכרטיס נטען יופייקארד 19.90 ₪ לכרטיס העמלה נגבית במלואה מדי חודש בעבור החודש החולף. חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה בכרטיס. בגין החודש הראשון תשולם מלוא העמלה, בלא קשר למועד בחודש בו בוצעה הפעולה הראשונה.
טעינת כרטיסים עמלת טעינה לכרטיסי Pre-paid 27.00 ₪  
שירותים מיוחדים טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה 30.00 ₪ העמלה תיגבה רק במקרים בהם יופייקרד מצאה שהכחשה לא מוצדקת
שירותים מיוחדים הנפקת כרטיס חליפי (הנפקה מיידית בארץ) 6.00 ₪  
משיכת מזומן משיכות מזומן בארץ 3.00 ₪ משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
שירותים במט"ח עסקאות /משיכות מזומן(1) במט"ח 3.00% (2) (1) משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
(2) תעריף זה יחול על כל העסקאות ומשיכות מזומן במט"ח.
אופן המרה: המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס. ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה, בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי, לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע על - ידי ויזה אינטרנשיונל, ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות למקס.
שירותים במט"ח רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי 6.00 $ העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס.
מידע הפקה/הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח 30.00 ₪ פטור בביצוע באתר האינטרנט / במענה קולי.
מידע איתור מסמכים 30.00 ₪ במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת עסקה, העמלה תיגבה רק במקרים בהם אי.סי.פי פיננסים מצאה שההכחשה לא הייתה מוצדקת.
שירותים נוספים הודעות על פיגור בתשלומים 50.00 ₪  
שירותים נוספים מכתב התראה של עורך - דין 50.00 ₪  
שירותים נוספים משלוח כרטיס אשראי חליפי לחו"ל 50.00 $ שליחת כרטיס אשראי חליפי לחו"ל בהתאם לנהוג באי.סי.פי פיננסים ולאפשרויות המשלוח. העמלה כוללת את עלות הנפקת הכרטיס.
העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים.
שירותים נוספים רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם 50.00 ₪ לעמלה זו תיתווסף הוצאת צד שלישי בגין אגרת רישום אצל רשם המשכונות.
שירותים נוספים העברה בערוץ ישיר 50.00 ₪  

דמי-כרטיס

לכרטיס נטען יופייקארד

תעריף ללקוח: 19.90 ₪ לכרטיס

העמלה נגבית במלואה מדי חודש בעבור החודש החולף. חיוב ראשון לאחר ההנפקה יבוצע לאחר ביצוע פעולה בכרטיס. בגין החודש הראשון תשולם מלוא העמלה, בלא קשר למועד בחודש בו בוצעה הפעולה הראשונה.

טעינת כרטיסים

עמלת טעינה לכרטיסי Pre-paid

תעריף ללקוח: 27.00 ₪

שירותים מיוחדים

טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה

תעריף ללקוח: 30.00 ₪

העמלה תיגבה רק במקרים בהם יופייקרד מצאה שהכחשה לא מוצדקת

הנפקת כרטיס חליפי (הנפקה מיידית בארץ)

תעריף ללקוח: 6.00 ₪

משיכת מזומן

משיכות מזומן בארץ

תעריף ללקוח: 3.00 ₪

משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.

שירותים במט"ח

עסקאות /משיכות מזומן(1) במט"ח

תעריף ללקוח: 3.00% (2)

(1) משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי / דלפק, עם כרטיס ובלי כרטיס.
(2) תעריף זה יחול על כל העסקאות ומשיכות מזומן במט"ח.

אופן המרה:

המרה ממטבע העסקה המקורי לחשבון שקלי תבוצע לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס. ככל שלא קיים שער יציג בבנק ישראל תבוצע המרה, בכרטיסי ויזה: ממטבע העסקה המקורי, לדולר ארה"ב לפי שער הנקבע על - ידי ויזה אינטרנשיונל, ולשקל לפי שער יציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות למקס.

רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

תעריף ללקוח: 6.00 $

העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות מקס.

מידע

הפקה/הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת הלקוח

תעריף ללקוח: 30.00 ₪

פטור בביצוע באתר האינטרנט / במענה קולי.

איתור מסמכים

תעריף ללקוח: 30.00 ₪

במקרה של הזמנת שובר עקב הכחשת עסקה, העמלה תיגבה רק במקרים בהם אי.סי.פי פיננסים מצאה שההכחשה לא הייתה מוצדקת.

שירותים נוספים

הודעות על פיגור בתשלומים

תעריף ללקוח: 50.00 ₪

מכתב התראה של עורך - דין

תעריף ללקוח: 50.00 ₪

משלוח כרטיס אשראי חליפי לחו"ל

תעריף ללקוח: 50.00 $

שליחת כרטיס אשראי חליפי לחו"ל בהתאם לנהוג באי.סי.פי פיננסים ולאפשרויות המשלוח. העמלה כוללת את עלות הנפקת הכרטיס.

העמלה תחוייב בש"ח על פי השער היציג הידוע בעת עיבוד העסקה במערכות אי.סי.פי פיננסים.

רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם

תעריף ללקוח: 50.00 ₪

לעמלה זו תיתווסף הוצאת צד שלישי בגין אגרת רישום אצל רשם המשכונות.

העברה בערוץ ישיר

תעריף ללקוח: 50.00 ₪