מגבלות

להלן המגבלות שבאחריות המפיץ ליישם במסגרת פעילותו בקשר עם הכרטיסים. ICP שומרת את הזכות לשנות או לעדכן את המגבלות המנויות להלן, על פי שיקול דעתה, בהודעה שתנתן למפיץ.

 1. ניתן להנפיק עד שני כרטיסים לכל ת.ז. (או מספר דרכון), בתנאי שהכרטיס השני הינו במטבע שונה.
 2. גיל מינימלי להנפקת כרטיס – 16 (הנפקת כרטיסים לבני 16-18 כפופה לאישור פרטני של ICP ותתבצע לפי כל דין).
 3. לא ניתן לבצע העברת כספים בין כרטיסים (אלא רק באמצעות פריקת הסכום הטעון בכרטיס אחד והטענת הכספים בכרטיס אחר, והכל בכפוף למגבלות להלן).
 4. ניתן לטעון כרטיס עבור לקוח כנגד תשלום במזומן או חיוב כרטיס אשראי של הלקוח בלבד או של מעסיקו, ובכל מקרה לא יותר מ-2 גורמים לכרטיס.
 5. מגבלות שימוש – כרטיס שקלי
  1. יתרה מקסימאלית בכרטיס – סכום מקסימאלי לטעינה חד פעמית – 15,000 ₪
  2. סך טעינה יומית מקסימאלית – 15,000 ₪
  3. סך טעינה חודשית מקסימאלית – 15,000 ₪
  4. משיכה יומית מקסימאלית מ-ATM – 4,000 ₪ 
  5. כמות משיכות יומית מ-ATM – 3
  6. סכום רכישות יומי מקסימאלי – 5,000 ₪
  7. יתרה מקסימאלית בכרטיס – 20,000 ₪
 6. מגבלות שימוש – כרטיס בדולר ארה"ב
  1. סכום מקסימאלי לטעינה חד פעמית – 4,250 $
  2. סך טעינה יומית מקסימאלית – 4,250 $
  3. סך טעינה חודשית מקסימאלית – 4,250 $
  4. משיכה יומית מקסימאלית מ-ATM – 1,100 $
  5. כמות משיכות יומית מ-ATM – 3
  6. סכום רכישות יומי מקסימאלי – 1,400 $
  7. יתרה מקסימאלית בכרטיס – 5,700 $
 7. מגבלות שימוש – כרטיס יורו
  1. סכום מקסימאלי לטעינה חד פעמית – 3,750 יורו
  2. סך טעינה יומית מקסימאלית – 3,750 יורו
  3. סך טעינה חודשית מקסימאלית – 3,750 יורו
  4. משיכה יומית מקסימאלית מ-ATM – 1,000 יורו
  5. כמות משיכות יומית מ-ATM – 3
  6. סכום רכישות יומי מקסימאלי – 1,250 יורו
  7. יתרה מקסימאלית בכרטיס – 5,000 יורו